מוצרי מעברות ממשיכה לצמוח ולהתפתח

גידול של 59% ברווח הנקי, ו- 11% צמיחה במכירות הרבעון השני של 2010 , בהשוואה לרבעון המקביל ב 2009

יגאל גלי, מנכ”ל מוצרי מעברות: “תוצאות החציון כולו משקפות את השיפור במכירות מרבית מגזרי החברה ואת חוזק ומגוון מותגי החברה בעיקר בעולמות הבריאות. הירידה ברווח הנקי נובעת מרישום מחצית מתוצאות המגזר ההומני בשנת 2010 לעומת 100% בחציון הקודם המקביל ב 2009”

חברת מוצרי מעברות פרסמה היום את תוצאותיה הכספיים לחציון הראשון  של שנת 2010  וממשיכה להציג גידול.  הדוח מראה גידול של 13.7% במכירות בחציון הראשון של 2010.

הכנסות החברה לחציון הראשון של 2010 הסתכמו ב- 148,992 אלפי ₪ בהשוואה לחציון מקביל בו הסתכמו המכירות ב-131,083 אלפי ₪ עליה של 13.7% ., השינוי נובע מעלייה בהכנסות במגזר תוספי התזונה, ויטמינים ומזון אורגני וכן מדמי שימוש ברכוש קבוע ותמלוגים שנתקבלו משותפות מטרנה.

הרווח הנקי של החברה לחציון הראשון של 2010 הסתכם ב-12,159 אלפי ₪ בהשוואה לחציון מקביל בו הסתכם הרווח הנקי ב-19,371 אלפי ₪ ירידה של 37.2%, הירידה ברווח הנקי בחציון לעומת החציון המקביל אשתקד נובעת מהעובדה שבחציון הנוכחי רשומים רק 49% מתוצאות מגזר המזון ההומני לעומת 100% ברבעון המקביל אשתקד. מאידך ברבעון הנוכחי ישנה עליה 31.8% ברווח הנקי הנובעת בעיקר מהכנסות המימון שנרשמו בגין עסקת מטרנה-אוסם-נסטלה.

הרווח הבסיסי למניה לחציון הראשון של השנה עמד על 1.26 ₪, בהשוואה ל-1.98 בתקופה המקבילה.

הרווח הגולמי של מוצרי מעברות לחציון הראשון הסתכם ב-58,771 אלפי ₪ לעומת 48,163 אלפי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי בתקופה גדל  ב-10,608 אלפי ₪, גידול של 22%, כאשר הגורם העיקרי לגידול ברווח הגולמי הינו דמי שימוש ברכוש קבוע ותמלוגים שנתקבלו משותפות מטרנה.

הוצאות המכירה והשיווק הסתכמו ב-32,957 אלפי ₪ ומהוות 22.1% מהמכירות, לעומת 30,014 אלפי ₪ המהווים כ-22.9% מהמכירות בתקופה המקבילה. הגורם העיקרי לגידול בהוצאות השיווק והמכירה נובע מגידול במכירות בכל המגזרים.

הרווח התפעולי לתקופת הדו”ח הסתכם ב-9,550 אלפי ₪ (6.4% מהמכירות) לעומת 2,675 אלפי ₪ (2.0% מהמכירות) בתקופה המקבילה.

הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) לתקופת הדו”ח הסתכם ב-33,408 אלפי ₪ (22.4% מהמכירות) לעומת 38,583 אלפי ₪ (29.4% מהמכירות) בתקופה המקבילה.

יגאל גלי, מנכ”ל מוצרי מעברות:  “התוצאות בשורת הרווח משקפות את השיפור במכירות מרבית מגזרי החברה ואת פירות ההתייעלות התפעולית עליה אנו שוקדים בחודשים האחרונים. התמהיל המאוזן של החברה ומותגיה המובילים מאפשר לה להנות מהשינוי לטובה בתנאים הכלכליים בישראל”

מוצרי מעברות מחזיקה ב-49% משותפות של “מטרנה תעשיות” (ביחד עם אסם-נסטלה). כמו כן, מחזיקה החברה ב- 100% ממניות חברת ביופט יצרנית מזון לבעלי חיים “בונזו” ו”לה-קט” וב- 100% מחברת “שיף את ריבובסקי” המייבאת ומפיצה מזון ואביזרים לחיות מחמד. ב“חלבית”, המפתחת ומייצרת תחליפי חלב ומוצרים נוספים לעגלים וטלאים. כמו כן, מחזיקה מוצרי מעברות ב- 76% מהשותפות “טעם טבע – אלטמן” הפועלת בתחום תוספי התזונה והויטמינים, ב- 51% מהבעלות על חברת “אדמה – מוצרי מזון אורגניים”וב- 60% מחברת “אנליט” המייצרת תוספי תזונה לילדים. מעברות היא בעלת כ- 9% בחברת הסטארט-אפ נוטריניה, ושותפה בקרן הון הסיכון פרגרין.

(באדיבות יפה אפרתי תקשורת).

Paste your AdWords Remarketing code here