מוצרי מעברות ממשיכה להראות צמיחה בהכנסות תוך התמודדות עם עליית מחירי חמרי הגלם

מוצרי מעברות ממשיכה להראות צמיחה בהכנסות תוך התמודדות עם עליית מחירי חמרי הגלם

גידול של 10.7%  במכירות הרבעון הראשון של 2011 בהשוואה לרבעון מקביל בשנת 2010

 

אבינועם גרינברג, מנכ”ל מוצרי מעברות “הקבוצה ממשיכה לצמוח בפעילויותיה השונות תוך התמודדות עם מגמת עלייה     של חמרי הגלם. מגזר תוספי התזונה והויטמינים מפגין עוצמה משמעותית, הן בצמיחת המכירות והן בעלייה בשורת הרווח. מגזר זה ימשיך להיות בעתיד מוקד ההתפתחות של הקבוצה”.

 

חברת מוצרי מעברות פרסמה היום את תוצאותיה הכספיים לרבעון הראשון  של שנת 2011 החברה ממשיכה להציג צמיחה.  הדוח מראה גידול של 10.7% במכירות ברבעון הראשון.

 

הרווח הגולמי של מוצרי מעברות לרבעון הראשון 2011 הסתכם ב- 33.7 מיליון ₪ לעומת 31.8 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי השנתי עלה  ב-1.9  מיליון ₪, עלייה של 6.0% כאשר הגורם העיקרי לעלייה בשיעור הרווח הגולמי לעומת התקופה המקבילה הינו גידול במכירות מגזר תוספי התזונה, ויטמינים ומזון אורגני.

הרווח התיפעולי של מוצרי מעברות לרבעון הראשון 2011 הסתכם ב- 6.2 מיליון ₪ בהשוואה ל- 6.3 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי ברווח התפעולי רובו ככולו כתוצאה מהתייקרות של חמרי הגלם במגזר החקלאות ובמגזר חיות המחמד.

הרווח הנקי של החברה לרבעון הראשון 2011 הסתכם ב-3.1 מיליון ₪ בהשוואה לתקופה המקבילה בה הסתכם הרווח הנקי ב-4.5 מיליון ₪, השינוי ברווח הנקי נובע מעלייה בהוצאת המימון של החברה שהסתכמו ברבעון הנוכחי בסך 8.8 מיליון ₪ לעומת 4.5 מיליון ₪ ברבעון המקביל.

הרווח הבסיסי למניה לרבעון הראשון של השנה עמד על 0.32 ₪.

מוצרי מעברות מחזיקה ב-49% משותפות של “מטרנה תעשיות” (ביחד עם אסם-נסטלה). כמו כן, מחזיקה החברה ב- 100% ממניות חברת ביופט יצרנית מזון לבעלי חיים “בונזו” ו”לה-קט” וב- 100% מחברת “שיף את ריבובסקי” המייבאת ומפיצה מזון ואביזרים לחיות מחמד. ב”חלבית”, המפתחת ומייצרת תחליפי חלב ומוצרים נוספים לעגלים וטלאים. כמו כן, מחזיקה מוצרי מעברות ב- 76% מהשותפות “טעם טבע – אלטמן” הפועלת בתחום תוספי התזונה והויטמינים, ב- 51% מהבעלות על חברת “אדמה – מוצרי מזון אורגניים”וב- 60% מחברת “אנליט” המייצרת תוספי תזונה לילדים. מעברות היא בעלת כ- 13.3% בחברת הסטארט-אפ נוטריניה, ושותפה בקרן הון הסיכון פרגרין.

(באדיבות יפ אפרתי תקשורת)

 

Paste your AdWords Remarketing code here