דוח מוצרי מעברות – רבעון שני 2011

מוצרי מעברות ממשיכה להראות צמיחה בהכנסות תוך התמודדות עם עליית מחירי חמרי הגלם

גידול של 7.4%  במכירות החציון השני ו-3.8% ברבעון השני של 2011 בהשוואה לתקופות המקבילות בשנת 2010

 

אבינועם גרינברג, מנכ"ל מוצרי מעברות  "הקבוצה ממשיכה לצמוח בפעילויותיה השונות תוך התמודדות עם מגמת עלייה     של חמרי הגלם. מגזר תוספי התזונה והויטמינים מפגין עוצמה משמעותית, הן בצמיחת המכירות והן בעלייה בשורת הרווח. מגזר זה ימשיך להיות בעתיד מוקד ההתפתחות של הקבוצה".

חברת מוצרי מעברות פרסמה היום את תוצאותיה הכספיים לרבעון השני  של שנת 2011 החברה ממשיכה להציג צמיחה.  הדוח מראה גידול של 3.8% במכירות ברבעון השני וגידול של 7.4% בחציון השני בהשוואה לתקופות המקבילות בשנת 2010.

הרווח הגולמי של מוצרי מעברות לרבעון השני 2011 הסתכם ב- 28.5 מיליון ₪ לעומת 27.0 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי השנתי עלה  ב-1.5  מיליון ₪, עלייה של 5.6% כאשר הגורם העיקרי לעלייה בשיעור הרווח הגולמי לעומת התקופה המקבילה הינו גידול במכירות מגזר תוספי התזונה, ויטמינים ומזון אורגני.

הרווח התיפעולי של מוצרי מעברות לרבעון השני 2011 הסתכם ב- 2.5 מיליון ₪ בהשוואה ל- 3.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי ברווח התפעולי רובו  נובע מהוצאות הכרוכות בעסקת רכישה של החברה לתוספי מזון בפולין בהקף של מיליון ₪ כך שבהשוואה ללא השפעת ההוצאות בגין החברה הפולנית למעשה יש שיפור ברווח התפעולי בהשוואה לתקופה המקבילה.

הרווח הנקי של החברה לרבעון השני 2011 הסתכם ב-5.3 מיליון ₪ בהשוואה לתקופה המקבילה בה הסתכם הרווח הנקי ב-7.7 מיליון ₪. עיקר השינוי נגרם עקב עלייה בהוצאת המימון. לחברה תיק ניירות ערך בהקף של כ-130 מיליון ₪ בנזילות גבוהה, ייעוד הכספים להשקעות ריאליות של החברה בעסקים חדשים. ברבעון השני רשמה החברה הפסד מתיק ניירות הערך בסך כ-462 אלף ₪ בהשוואה לרווח בסך כ-742 אלף ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הבסיסי למניה לרבעון השני של השנה עמד על 0.55 ₪.

במהלך החציון הראשון של שנת 2011 עסקה החברה בניהול מו"מ לרכישת חברה פולנית העוסקת בתחום תוספי התזונה, העסקה יצאה לפועל ב-1.8.2011.

במהלך חודש ספטמבר צפויה להחתם עיסקת רכישה של חברה תורכית העוסקת בשיווק והפצה של מזון לחיות מחמד.

מוצרי מעברות מחזיקה ב-49% משותפות של "מטרנה תעשיות" (ביחד עם אסם-נסטלה). כמו כן, מחזיקה החברה ב- 100% ממניות חברת ביופט יצרנית מזון לבעלי חיים "בונזו" ו"לה-קט" וב- 100% מחברת "שיף את ריבובסקי" המייבאת ומפיצה מזון ואביזרים לחיות מחמד. ב"חלבית", המפתחת ומייצרת תחליפי חלב ומוצרים נוספים לעגלים וטלאים. כמו כן, מחזיקה מוצרי מעברות ב- 76% מהשותפות "טעם טבע – אלטמן" הפועלת בתחום תוספי התזונה והויטמינים, ב- 51% מהבעלות על חברת "אדמה – מוצרי מזון אורגניים"וב- 60% מחברת "אנליט" המייצרת תוספי תזונה לילדים. מעברות היא בעלת כ- 13.3% בחברת הסטארט-אפ נוטריניה, ושותפה בקרן הון הסיכון פרגרין.

 

(באדיבות יפה אפרתי תקשורת)

 

Paste your AdWords Remarketing code here