גמלת סיעוד – האם אתם זכאים ?

מטפל סיעודי

גמלת סיעוד היא גמלה הניתנת לאנשים בגיל פרישה הזקוקים לסיוע בביצוע העולות היומיומיות שלהם או זקוקים להשגחה, כאשר הזכאות ניתנת רק לקשישים הגרים בביתם או בדיור מוגן כאשר קישים הנמצאים במוסד סיעודי אינם זכאים לגמלה, בנוסף אינם זכאים לגמלה מי שעוברים את תקרת ההכנסה הנקבעת על ידי ביטוח לאומי.

הערכת התלות תפקודית של מבקש קצבת הסיעוד

אחד התנאים המהותיים לקבלת גמלת סיעוד מביטוח לאומי הוא רמת התלות בזולת של מבקש הקצבה. הבדיקה נעשית על ידי אחות מטעם הביטוח הלאומי. איש המקצוע בודק את רמת הקושי של מבקש הגמלה בביצוע פעולות, כמו כן נבדק שמבקש הקצבה אינו מסכן את עצמו כאשר נשאר לבדו והאם הוא זקוק להשגחה באופן מלא או חלקי.

איך מגישים תביעה לגמלת סיעוד ?

במסגרת הגשת התביעה לגמלת סיעוד יש לצרף מסמכים רפואיים הכוללים תמצית של התיק הרפואי הכוללים אבחנות ומידע על אשפוזים וכן רשימת התרופות אותם נוטל מבקש הבקשה.

מעבר לזה יש להגיש אישורים על הכנסות של מבקש הבקשה ובת/בן הזוג במשך השלושה חודשים האחרונים.

במידה והבקשה לגמלת סיעוד חתומה על ידי מיופה כוח יש להגיש צו אפוטרופוס.

רבים מתקשים בהגשת המסמכים והגשת התביעה בצורה נכונה , במקרים כאלה כדאי לרוב להסתייע בחברה למימוש זכויות רפואיות היכולה למנוע תקלות בהגשת במסמכים ועיכובים במימוש התביעה.

הטבות נוספות לקשישים במצב סיעודי

הנחת ארנונה – ההנחה מתקבלת רק אחרי שביטוח לאומי מעביר את הנתונים לרשות המקומית.

הטבה בחשבון המים – בית בו מתגורר קשיש הזכאי לתוספת של 3.5 מ"ק מים לחודש בתעריף נמוך

הנחה בחשבון החשמל – הנחה של 50% לצריכת חשמל של 400 קילווואט לשעה ראשונה בכל חודש.

שירות טרום סיעודי – קבלת מטפל סיעודי באופן מיידי עד לקבלת אישור לגמלת סיעוד מביטוח לאומי.

Paste your AdWords Remarketing code here