Homewise משכנתאות חוזה ירידה דרסטית בשוק המשכנתאות

הכלכלן הראשי של חברת הום וייז משכנתאות הוציא לפני כניסת החג את דו”ח רכישות הנדל”ן הצפוי לשנה הבאה. כידוע, הכלכלן הראשי של חברת הום וייז מוציא לפני חג הפסח את הדו”ח של החברה, שמדבר על הצפי לשוק המשכנתאות לשנה שמגיעה. הפעם, ניתן לראות שהדו”ח הוא הרבה פחות אופטימי מאשר בפעם הקודמת.

הסיבה לכך שהדו”ח הוא שלילי היא מדיניות של ממשלת ישראל להפוך את הדירה לדבר שאינו בר השגה עבור זוגות צעירים. הכוונה היא למדיניות שקבעה שעל מנת לקבל משכנתא, צריך להביא מהבית 40 אחוז הון עצמי.

הכוונה של ההחלטה הזו היא להצר את צעדיהם של משקיעי שוק הנדל”ן שהמירו השקעות בבורסה לרכישת נכסי נדל”ן. היות והניסיון היה דווקא להוריד את מחירי הנכסים, הוחלט להכביד על המשקיעים ולהציב רף גבוה של הון עצמי.

הבעיה היחידה היא שלא עשו הפרדה בין המשקיעים לצורך השקעה לבין הקונים דירה ראשונה למגורים, כך קרה שרצו לברך ויצאו מקללים, התוצאה של המהלך הזה היא שלמעשה נמנע מזוגות צעירים לקחת משכנתא ולרכוש את הנכס הראשון שלהם בגלל ההגבלות שהוטלו על משקיעים בנכס שני או שלישי.
מה ההשלכות של האירוע הזה?

לדעת הכלכלן הראשי של חברת הום וייז, ההשלכות הן ברורות- פגיעה מיידית בנוטלי המשכנתאות לרכישת דירה ראשונה ( למגורים) שלא יוכלו לעמוד בנטל הארבעים אחוז.

By: מרטין

Paste your AdWords Remarketing code here