תחנות הביורוקרטיה טוחנות לאט

כתבה: יעל מישלי, יחידת השקעות ואסטרטגיה, בנק מזרחי-טפחות

ב-18/1/2009 דיווחו שותפויות חיפושי הנפט אבנר, דלק קידוחים, ישראמקו ודור גז חיפושים (שהייתה אז בבעלות דור אלון), שקידוח תמר1 הינו בגדר תגלית גז טבעי. בהמשך הדיווח נמסרו פרטים על אופי קידוח האקספלורציה והממצאים שהתגלו. התברר, שמאגר תמר1 היא התגלית הגדולה ביותר בתולדות חברת נובל, עם אומדן מינימאלי של 88 BCM (פי 2 ויותר ממאגר ים תטיס).

לגילוי היו משמעויות אופרטיביות רבות: בעקבות הממצאים בתמר1 ביצעו החברות המחפשות עוד שני קידוחי ניסיון ואימות בדלית ותמר2, בהשקעה של 143 מ’ דולר. בעקבות קידוחים אלו וניתוחים נוספים שבוצעו אחר כך, מוערך כעת ממוצע הפוטנציאל הכלכלי בתמר בלבד ב-238 BCM.

במהלך התקופה נחתמו מכתבי כוונות עם חברת חשמל ואחרים למכירת גז טבעי בהיקף של כ-10.5 מיליארד דולר. כמו כן, אושרה ע”י השותפים רכישת ציוד בהיקף של 457 מ’ דולר ונסגרו הסכמים למימון ביניים ל-18 חודשים לפרויקט.

מאז, בשנה וחצי האחרונות, הספיק העולם להתאושש מהמשבר הכלכלי הקשה, באירופה פרץ משבר חוב חדש, יוון נקלעה לסכנה של פשיטת רגל, מדינות באירופה שנסו מותניים והחלו לטפל במשבר, סין צמחה בעוד 15% וספרד זכתה לראשונה במונדיאל. פול התמנון זכה לתהילת עולם.

ומה לא קרה? מדינת ישראל לא הצליחה עדיין למצוא מנגנון קבלת החלטה בדבר מיקום תחנת קליטת הגז שנמצא בתמר.

בתהליך שלומיאלי הועלו הצעות לחמש אלטרנטיבות יבשתיות ואלטרנטיבה ימית, שבוטלה כמעט מיידית. מהלך מרשים של התנגדות תושבי איזור חוף דור יצר צורך בהכנת תסקיר סביבתי חדש לצורך קבלת ההחלטה.

ע”פ פרסומים בעיתונות, בתקציב 2011 לא מצאו כסף של 25 מליון ₪ לקידום נושאים במשק הגז הטבעי. בין הנושאים הללו קידום הליכים סטטוטוריים לאישור תוכנית מתאר ארצית להקמת מתקן קבלת הגז, ותסקיר סביבתי  לבחינה חוזרת של אפשרות האסדה הימית שאמור להיות מוגש ע”י משרד התשתיות.

אכן, תחנות הביורוקרטיה טוחנות לאט. גם כשמדובר בתגליות של פעם בדור!.

Paste your AdWords Remarketing code here