כללי


שפת האמנות

לאמנות יש תפקיד חשוב באנושות, בעבר ובהווה. היא שפה ששירתה את האדם עוד לפני שידע להפיק מילים והתפקיד שלה בחברה האנושית משתנה מעידן לעידן. גם…