בעלי חיים


No Picture

חוכמת ההמונים של לה קט

"חכמתו של ההמון גדולה, בתנאים מסוימים, מחכמתו של המומחה היחיד" על פי רעיון זה, שקלול התשובות שתפיק קבוצה גדולה של אנשים שאינם מתואמים ביניהם יהיה…