פטור ממס הכנסה לנכים וכיצד לממש הזכות לפטור ממס הכנסה

לבנת פורן על פטור ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה ניתן לבעלי נכות של 100% מבעיה רפואית אחת, או נכות מצטברת של 90% ממספר בעיות רפואיות. עם הגשת התביעה לנכות, התובע יזומן לוועדות רפואיות בהתאם לתביעה. במידה ונקבעה דרגת נכות רפואית מתאימה, ינפיק פקיד השומה אישור המהווה מסמך רשמי לפטור ממס. חברת לבנת פורן מלווה את התובעים בתהליך באופן מקצועי על ידי מומחים בעלי ניסיון.

Paste your AdWords Remarketing code here